menu

úvodní stránka
kontakty
ŠVP
dokumenty
formuláře
GDPR
ze života školy
pro rodiče
školní poradenské pracoviště
inspekční zprávy
školní časopisy
z historie školy
naši partneři
registr oznámení
autor stránek

Rodiče vítani

projekt Šablony - Škola pro všechny

projekt
Škola pro všechny

Evropský sociální fond
 

Edukativně stimulační skupiny


Jak vyzrát na školu

Edukativně stimulační skupiny. Za zvláštním názvem se ukrývá úplně obyčejný obsah. Jde o program určený předškolním dětem, které mohou být nějakým způsobem ohroženy v počáteční fázi školní výuky, a dětem, kterým rodiče chtějí pomoci a usnadnit přechod z mateřské školy do 1. třídy. Naše škola zajišťuje program Edukativně stimulačních skupin od roku 2002. Každoročně probíhají od listopadu do března souběžně dva kurzy (10 lekcí), které vedou Mgr. Jarmila Fialová a Mgr. Vladěna Vrbacká.

Hodinové lekce se konají jednou za 14 dní. Obsah jednotlivých lekcí je zaměřen především na posilování smyslového vnímání (zrak, sluch, hmat), orientaci v prostoru (vpravo, vlevo, vzad…), uvolňování ruky (příprava na psaní), rozvoj řeči, početní představy. Ve skupině bývá obvykle 7-8 dětí. Děti přicházejí do hodin s některým ze svých rodičů a společně se zapojují do činností. 

Přítomnost rodičů je nezbytnou součástí kurzů. Rodiče získávají náměty pro práci s dětmi, vidí praktické ukázky toho, co a jak mohou s dětmi dělat, sledují spolupráci s ostatními dětmi při záměrných činnostech a při práci s cizí dospělou osobou.

Nejde nám o to, aby se děti před zahájením školní docházky naučily číst, psát nebo počítat, ale chceme v dětech rozvíjet schopnosti k těmto činnostem. Jde zkrátka o to, aby děti i rodiče měli na čem stavět, jakmile začne škola. Mnohým dětem program pomůže předejít školním nezdarům nebo je alespoň zmírní. 

A co v anketě na závěr kurzů odpovídají rodiče?
- Moc se nám tu líbilo. Prolomili jsme strach ze školy. 
- Seznámili jsme se s učitelkami. Poznali jsme nové způsoby her. 
- Pochopili jsme, že děti je třeba vést více k samostatnosti. 
- Děti se postupně víc soustřeďují. 
- Zdá se mi, že je lepší komunikace mezi rodiči, dětmi a učitelkou.


Jsme rádi, že rodiče oceňují naši práci a přejí nám hodně výdrže.
To stejné přejeme i my rodičům budoucích prvňáčků, se kterými se pravidelně loučíme naším heslem Předškoláci, do toho.