menu

úvodní stránka
kontakty
ŠVP
dokumenty
GDPR
ze života školy
pro rodiče
školní poradenské pracoviště
projekty
inspekční zprávy
školní časopisy
z historie školy
naši partneři
registr oznámení
autor stránek

projekt Šablony - Škola pro všechny

projekt
Škola pro všechny

Evropský sociální fond
 

GDPR


Informace o zpracování osobních údajů

V souladu s čl. 12 obecného nařízení pro ochranu osobních údajů Vás tímto informujeme o zpracování osobních údajů a o Vašich právech.

Kontaktní údaje
Správce osobních údajů:        Základní škola a mateřská škola Brankovice, příspěvková organizace

                                Tasova 272, Brankovice, 683 33, IČ: 46270914

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:       Jiří Posolda,

                                                    Tasova 272, Brankovice, 683 33

                                                    telefon 517 369 724, e-mail dpo8332@seznam.cz

Osobní údaje a účel jejich zpracování
Zpracováváme nezbytné osobní údaje

-          související s plněním právní povinnosti dle zřizovací listiny, ochranou oprávněných zájmů školy a žáků (např. prezentace školy, zajištění bezpečnosti, ochrana majetku, kontakt se zákonnými zástupci žáků apod.) nebo ve veřejném zájmu,
-          související s pracovním a mzdovým zařazením zaměstnanců či smluvních pracovníků,
-          související s jednoznačnou identifikací zákonných zástupců žáků a další údaje nezbytné např. pro vydání správního rozhodnutí apod.,
-          související s identifikací žáka ze zákona,
-          související s evidencí uchazečů o zaměstnání,
-          k jejichž zpracování jsme získali souhlas subjektu údajů (tj. zákonného zástupce žáka, zaměstnance apod.) – účel zpracování je uveden v souhlasu.

Doba uchování osobních údajů
Osobní údaje uchováváme pouze po dobu nezbytnou k dosažení účelu jejich zpracování, včetně archivace.

Kategorie příjemců osobních údajů – s kým budeme osobní údaje sdílet:
-          instituce spolupracující při plněná právní povinnosti (např. orgány státní správy a samosprávy, školská poradenská zařízení, policie, zdravotní pojišťovny, okresní správa sociálního zabezpečení), 
-          finanční ústavy (banky, pojišťovny)
-          zpracovatelé, s nimiž škola uzavřela nebo uzavře smlouvu o zpracování osobních údajů (např. služba Edupage)
-          další příjemci (např. pořadatelé soutěží a akcí pro žáky).

Osobní údaje nepředáváme mimo Evropskou unii.

Základní práva, která můžete uplatnit v oblasti ochrany osobních údajů:
právo na transparentnost informací, právo na přístup k osobním údajům, právo na jejich opravu nebo výmaz, právo na omezení zpracování, právo převést osobní údaje od jednoho správce k druhému, právo vznést námitku proti zpracování, právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodnutí. Svá práva vůči příspěvkové organizaci uplatňujte cestou pověřence pro ochranu osobních údajů.

Odvolání souhlasu
Udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli písemně odvolat.