menu

úvodní stránka
kontakty
ŠVP
dokumenty
formuláře
GDPR
ze života školy
pro rodiče
školní poradenské pracoviště
inspekční zprávy
školní časopisy
z historie školy
naši partneři
registr oznámení
autor stránek

Rodiče vítani

projekt Šablony - Škola pro všechny

projekt
Škola pro všechny

Evropský sociální fond
 

ze života školy


Setkání našich čtvrťáků a páťáků se žáky z Nesovic

Stalo se již zvykem, že každý školní rok v měsíci únoru k nám přijíždějí žáci 4. a 5. ročníku z Nesovic. I letos přijali naše pozvání a v úterý 11. 2. 2020 navštívili naši školu. Nejdříve si prohlédli celou školní budovu, zastavili se v nově zrekonstruovaném bazénu, viděli třídy, sborovnu i kanceláře. V odborné učebně fyziky a chemie jim žákyně 9. ročníku předvedly, jak umí vyrobit „sloní pastu“ a ukázaly, jak spolu dokážou jednotlivé chemikálie reagovat. Pak následovalo přivítání panem ředitelem. My – páťáci jsme představili vyučující, kteří učí na 2. stupni. Následovalo rozdělení do skupin podle barev. Každá skupina pak navštívila nějakou vyučovací hodinu a po 20 minutách se vystřídala s jinou skupinou. Bylo pro nás zajímavé podívat se a zároveň si i vyzkoušet, jak se učí starší žáci. Samozřejmě nechybělo ani občerstvení, pochutnali jsme si na buchtách a na šnecích z lístkového těsta. Na závěr jsme žáky z Nesovic obdarovali drobným dárkem a rozloučili jsme se.