menu

úvodní stránka
kontakty
ŠVP
dokumenty
formuláře
GDPR
ze života školy
pro rodiče
školní poradenské pracoviště
inspekční zprávy
školní časopisy
z historie školy
naši partneři
registr oznámení
autor stránek

projekt Šablony - Škola pro všechny

projekt
Škola pro všechny

Evropský sociální fond
 

ze života školy


Přátelské setkání žáků 4. a 5. ročníku z Brankovic a Nesovic

Brankovická škola je každoročně hostitelem žáků z Nesovic. Mezi dětmi se tak rodí nová přátelství. Jaký byl program celé akce? Po přivítání hostů jsme žáky rozdělili do skupin podle barev. Následovala prohlídka školy, při které si děti prohlédly odborné učebny např. plavecký bazén, učebnu chemie, multifunkční učebnu, jazykovou učebnu a v tělocvičně se podívaly, jak chlapci 8. třídy trénují skok přes švédskou bednu. Pak se představili mladí chemici se svými pokusy. V bílých pláštích vypadali jako opravdoví odborníci. Následovalo bohaté občerstvení. Nabídli jsme kokosové pečené Rafaelo, ovocný koláč a šneky z lístkového těsta. Dětem opravdu všechno chutnalo, nezůstal ani drobeček. Následovala exkurze do vyučovacích hodin. Pro vyučující to byla nelehká práce. Museli zvolit takovou aktivitu, do které zapojili jak starší žáky, tak i žáky z prvního stupně. Z ohlasu dětí můžeme říct, že úkoly byly velmi zajímavé. Žáci měli možnost uvidět moderní formy výuky a nové učební pomůcky, se kterými se v naší škole pracuje. Nakonec měli žáci možnost diskutovat s vyučujícími a s ředitelem školy. Do diskuse se zapojili jak Nesováci, tak i žáci z Brankovic. Před zakončením akce jsme hostům předali drobné dárky, které vyrobili čtvrťáci a páťáci. Byly to záložky s rébusem, náramky přátelství a drobná sladkost. 
Celá akce byla organizačně velmi náročná. Chceme poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě,
a hlavně vyučujícím za výborně připravené ukázky školní práce.

Vyučující 4. a 5. ročníku