menu

úvodní stránka
kontakty
ŠVP
dokumenty
formuláře
GDPR
ze života školy
pro rodiče
školní poradenské pracoviště
inspekční zprávy
školní časopisy
z historie školy
naši partneři
registr oznámení
autor stránek

Rodiče vítani

projekt Šablony - Škola pro všechny

projekt
Škola pro všechny

Evropský sociální fond
 

ze života školy


Akce pro rodiče – Jak si dobře zvolit SŠ

Dne 22. 10. 2018 proběhlo na naší škole další setkání s rodiči žáků, kterým přednášel pan učitel Mgr. Michal Kupka. 
Rodiče získali základní informace o funkci výchovného a kariérního poradce a o aktivitách školy v rámci předmětu svět práce pro žáky osmých a devátých ročníků, např. návštěva veletrhů vzdělávání, dny otevřených dveří na SŠ, přednášky s různými odborníky na naší 
škole v rámci výuky. Další informace byly o způsobu přijímacího řízení na SŠ. Rodiče si také vyměnili přínosné rady a postřehy, jak se lépe zorientovat v nabídce škol a internátních zařízení (např. atlasy školství, webové stránky škol a internátů). Důraz byl kladen na formu ukončení studia a uplatnění na trhu práce. Věnovali jsme se také tématu vhodné domácí komunikace s žákem.
Všichni zúčastnění se v průběhu akce aktivně zapojovali do diskuze a vhodným způsobem probíraná témata doplňovali. Celá akce se nesla v příjemné a konstruktivní náladě. Věřím, 
že zúčastněným pomohla se lépe zorientovat v problematice volby povolání pro své dítě. 

Miroslava Vránová