menu

úvodní stránka
kontakty
ŠVP
dokumenty
formuláře
GDPR
ze života školy
pro rodiče
školní poradenské pracoviště
inspekční zprávy
školní časopisy
z historie školy
naši partneři
registr oznámení
autor stránek

projekt Šablony - Škola pro všechny

projekt
Škola pro všechny

Evropský sociální fond
 

ze života školy


Podzimní opékání s keramickým kroužkem

Ve středu 18. října jsme se s keramickým kroužkem pod vedením paní Kubíčkové vypravili ven a za školou u ohniště jsme strávili jedno z posledních teplých a slunných podzimních odpolední. 
Vyprávěli jsme si o historicky nejstarších technikách výroby keramiky v období pravěku a starověku. Posléze jsme si zpestřili program hrou na archaické výrobce keramiky a přiblížili jsme si prakticky techniku výroby tzv. „zakouřené keramiky“. Vykopali jsme v ohništi otvor, do něhož jsme ponořili krabici s pilinami. Do pilin si děti uložily výrobky z hrnčířské hlíny. Na povrchu jsme v ohništi rozdělali táborák a děti si opekly špekáčky a chléb. Ochutnali jsme i vegetariánský kabanos. Ozýval se veselý smích, zahráli jsme si také na schovávanou. Ohniště jsme nechali ještě pár hodin žhnout, abychom dosáhli očekávaného efektu. Z bezpečnostních důvodů jsme oheň předčasně uhasili nakonec i vodou za přítomnosti mladé hasičky. 
Na konci akce nás čekalo milé překvapení. Z chladnoucího ohniště jsme vyjmuli ještě horké výrobky, byly černé jako uhel. Děti tyto zčernalé výrobky nemají moc rády, ale něco se tím naučily, a získávání vědomostí spojily s příjemným zážitkem.