menu

úvodní stránka
kontakty
ŠVP
dokumenty
formuláře
GDPR
ze života školy
pro rodiče
školní poradenské pracoviště
inspekční zprávy
školní časopisy
z historie školy
naši partneři
registr oznámení
autor stránek

projekt Šablony - Škola pro všechny

projekt
Škola pro všechny

Evropský sociální fond
 

ze života školy


Akce pro rodiče – Výběr povolání a profesní uplatnění

Dne 2. 10. proběhlo na naší škole další setkání s rodiči žáků, kterým přednášel pan učitel Mgr. Michal Kupka.
Účastníci získali základní informace o funkci výchovného a kariérního poradce, o aktivitách školy, např. návštěva veletrhů vzdělávání, dny otevřených dveří na SŠ, přednášky s různými odborníky na naší škole v rámci výuky. Také byli informováni o způsobu přijímacího řízení na SŠ a získali rady a postřehy, jak se lépe zorientovat v rámci volby povolání (např. atlasy školství, webové stránky s touto tématikou). Důraz byl kladen na formu ukončení studia a uplatnění na trhu práce. Věnovali jsme se také vhodné domácí komunikaci s žákem.
Rodiče se průběhu akce aktivně zapojovali do diskuze a vhodným způsobem probíraná témata doplňovali. Celá akce se nesla v příjemné a konstruktivní náladě. Věřím, že zúčastněným pomohla se lépe zorientovat v problematice volby povolání.