menu

úvodní stránka
kontakty
ŠVP
dokumenty
formuláře
GDPR
ze života školy
pro rodiče
školní poradenské pracoviště
inspekční zprávy
školní časopisy
z historie školy
naši partneři
registr oznámení
autor stránek

projekt Šablony - Škola pro všechny

projekt
Škola pro všechny

Evropský sociální fond
 

ze života školy


Zpráva o adaptačním kurzu

Adaptační kurz 6. Ročníků proběhl ve dnech 25 – 29. 9. 2017 s celkovou účastí 30 žáků 6. A a B tříd, 5 peerů, třídní paní učitelka Mgr. Lenka Mazuchová a Mgr. Jitka Polesová, paní asistentka Alena Tylšarová a výchovná poradkyně Mgr. Ivona Spurná. Program byl zaměřený na stmelení třídních kolektivů a rozvoj spolupráce, jelikož jsou třídní kolektivy nově vytvořené po příchodu žáků z Nesovic. Plánované 3 dny jsme „přežili“ ve škole. První den jsme se oťukali a ztratili vzájemný ostych při prvních seznamovacích hrách. Oběd nám připravily paní kuchařky ve školní jídelně, ale odpoledne už byl čas na nás. Čekalo nás první pečení buchet na odpolední svačinu a příprava večeře. I tyto aktivity byly propojené s kolektivními hrami. Musím říct, že mě nevýslovně překvapila ochota žáků pomáhat při vaření, umývání nádobí i úklidu. Podvečerní aktivity zaplnily hry v tělocvičně – florbalový zápas. Úterý jsme vyrazili do Brna. Nejprve jsme v centru obdivovali a hledali taje brněnských pověstí, před obědem jsme vyrazili do Centra prevence, kde jsme se zapojili do aktivit, které pro nás připravili v programu Kudy tudy… Všichni zúčastnění na konci programu tvrdili, že se jim program líbil. Při návratu domů si žáci vysloužili pochvalu pana průvodčího ve vlaku, že jsou moc hodní a ukáznění. Podvečer jsme věnovali přípravě večeře, tanečnímu programu, oblíbené hře na schovávanou. Večer zakončila noční hra Triffidi. Třetí den jsme stavěli na budování důvěry v kolektivu, psaní pozitivních vzkazů, vyprávění největších zážitků, promítání fotografií z kurzu. Všichni se se zvoněním 13,20 rozutekli do svých domovů, kde jistě líčili spoustu zážitků. Jejich zprávy jsou toho důkazem…..

Od 25. 9. – 27. 9. se žáci 6.A a 6.B doslova nastěhovali do školy. Byl pro ně připraven adaptační kurz. Cílem celého kurzu bylo navázat nová přátelství a seznámit se s novými žáky, kteří k nám přišli z Nesovic. Během pobytu ve škole jsme mohli hrát hry, tancovat, vařit a také uklízet. Moc se mi líbil výlet do Brna, protože jsme objevovali různé památky, které mají souvislost s brněnskými pověstmi. Líbil se mi i program v Centru prevence, kde jsme plnili různé úkoly a byli jsme velmi pochváleni paní lektorkou. Líbila se mi i jízda hromadnou dopravou. Já si myslím, že lepší adapťák už být nikdy nemůže, protože tento byl nejlepší na celém světě.

Simona Luzarová, 6.A

ADAPŤÁK byl super
+ hrály se hry 
+ chodili jsme do tělocvičny
+ mohli jsme vařit
+ tančili jsme
+ chodili jsme ven
+ jeli jsme do Brna a hledali jsme památky
+ hráli jsme schovku po škole
+ měli jsme noční hru

Jakub Kolář, 6. A

Adaptační kurz 25. 9. – 27. 9. 2017
Na adaptačním kurzu, který byl připraven pro žáky 6.A a 6.B, jsme se naučili spolupracovat s Nesováky. Našli jsme spoustu nových přátelství a oživili ta stará. Užili jsme si spoustu legrace. První den jsme hráli ty nejlepší hry, které nám mohly paní učitelky připravit /děkujeme, paní učitelky!/. Večer jsme si připravili výbornou večeři a pak následovalo ještě několik různých her. Do spacáků jsme si zalezli v 10:00. 
Druhý den jsme brzy ráno jeli vlakem do Brna. Naším úkolem bylo najít památky, které se vztahují k brněnským pověstem. Pak jsme se šalinou přesunuli do Centra prevence. Zde jsme plnili úkoly podle pokynů paní lektorky. Vysloužili jsme si pochvalu za hezkou spolupráci. Velmi nám chutnal oběd v restauraci – plněný kuřecí řízek a hranolky. A následoval návrat do školy. Činnosti byly různé. Někdo si hrál, někdo pomáhal v kuchyni, někdo tancoval, někdo sportoval. Po večeři nás ještě čekala noční hra pro odvážlivce. Večerka byla v 10:00 hodin.
Třetí den jsme se nasnídali, sbalili si věci a opět nás čekaly hry. Po obědě jsme na společném posezení zhodnotili celý náš pobyt ve škole. Všem se nám adapťák moc líbil a za sebe můžu říct, že to byly nejlepší 3 dny v mém životě. 

Soňa Filípková – 6.A

Adapťák
Všechno to vypuklo v pondělí 25.září. Když se mi tak nějak podařilo vytáhnout tašku do druhého patra, kde jsme spali, šli jsme hned ven na umělku. Kdybych měla popisovat všechny hry co jsme hráli, byli jsme tu dlouho. Nejvíc se mi líbila hra s názvem „Dračí souboj“. Rozdělili jsme se do skupin po pěti a začalo se hrát. Po souboji jsme se odebrali zpátky do třídy. Tam jsme si rozdělali ležení a pustili jsme se do vaření. Další den se vstávalo opravdu brzo, protože jsme jeli po stopách pověstí do Brna. Tam jsme se opět rozdělili kdo skupin a hledali. Ten večer jsme měli noční hru, které jsem se nezúčastnila, byla jsem unavená a bála jsem se. Třetí, a taky poslední den, jsme se balili a ještě něco hráli. Potom jsme si taky promítali fotky a jelo se domů. Nejvíc se mi líbilo, že jsme se konečně poznali. 

Nikola Kouřilová – 6.B