menu

úvodní stránka
kontakty
ŠVP
dokumenty
ze života školy
pro rodiče
projekty
inspekční zprávy
školní časopisy
z historie školy
naši partneři
registr oznámení
autor stránek

projekt Podpora vzdělávání
na vesnické ZŠ

Evropský sociální fond

projekt Pojďme se dotknout ICT

Evropský sociální fond

úvodní stránka

Zvonek - září 2016

Redakce - červen 2016

přijatí žáci do ŠD
------------------------------------------------------------------------------

Víkendovka
17. - 19. června jsme nocovali ve škole. Víkendovku jsme zahájili v pátek výletem do Centra prevence v Brně, kde jsme vyzkoušeli své schopnosti domluvit se a splnit společně nějaký úkol, např. prolézt pavučinou nebo vyrovnat houpačku.
                                                                        pokračování...

------------------------------------------------------------------------------

Centrum prevence
V pátek 17. 6. jsme jeli do Centra prevence v Brně.
                                                                        pokračování...

------------------------------------------------------------------------------

Dětský den
Den dětí jsme oslavili aktivitami, které nám připomněly, že k prostředí, v němž žijeme, bychom se měli chovat ohleduplně a že každý může nějak přispět k jeho ochraně.
                                                                        pokračování...

------------------------------------------------------------------------------

Den dětí
Ve středu 1. června proběhl v mateřské škole Den dětí.
                                                                        pokračování...

------------------------------------------------------------------------------

Soutěž mladých zdravotníků
Ve čtvrtek 12. 5. 2016 odpoledne jsme se všichni členové zdravotního kroužku sešli ve škole, kde nás čekala poslední příprava na soutěž, hry a nocování.
                                                                        pokračování...

------------------------------------------------------------------------------

Týden Karla IV.
Významnému výročí roku 2016 jsme se věnovali v týdnu od 30. května. Vyučující připravili řadu činností, v nichž žákům přiblížili nejen postavu českého a německého krále a římského císaře, ale i dobu, v níž žil, a odkaz, který po sobě zanechal.
                                                                        pokračování...

------------------------------------------------------------------------------

McDonald´s Cup
Již devatenáct let si mladí fotbalisti a fotbalistky nedokážou představit školní rok bez fotbalového turnaje McDonald´s Cup.
                                                                        pokračování...


-----------------------------------------------------------------------

Seznam alergenů
-----------------------------------------------------------------------